”Att illustrera till böcker är fantastiskt!”

Jag debuterade som bokillustratör 2014 med Min Fjärilsbok som jag skapade tillsammans med författare Stefan Casta. Min fjärilsbok gavs ut av Opal förlag.

År 2020 gav jag ut boken Ölands orkidéer tillsammans med fotograf och författare Henrik Karlsson och i samarbete med Votum förlag. År 2021 kom nästa bok med samma tema. Även boken Orkidéer på Gotland är ett samarbete med författare och fotograf Henrik Karlsson och ges ut av Votum förlag.

Samtliga böcker kan beställas direkt från mig. Givetvis är ditt exemplar signerat och dedikerat om så önskas. Kontakta mig vid intresse.

Foto: Emma Tinnert

MIN FJÄRILSBOK

Stefan Casta & Emma Tinnert
Opal förlag

Följ med på ett fjärilsäventyr!

Om det inte hade funnits fjärilar, hade nog ingen kunnat hitta på dem. De är nästan för bra för att vara sanna. De flyger så fritt, så lätt, så självständigt. Som om de levde i en alldeles egen värld. När man ser den sväva över en sommaräng, förstår man att jorden fortfarande är ett paradis. Fjärilarna är på något sätt beviset för det.

Min fjärilsbok berättar om några av Sveriges vanligaste och vackraste fjärilar. Den vill vara en väg till fjärilarnas fantastiska värld, och visa hur lätt och roligt det är att lära sig känna igen dem. Den vänder sig till både nybörjare och till sådana som redan kan en del.

Utsedd till Årets naturbok av natursidan.se 2014

Utsedd till en av årets bästa böcker 2014 av Svenska Dagbladet


Text: Stefan Casta • Stefan har skrivit mer än femtio böcker, många av dem handlar om naturen • stefancasta.se

Illustrationer: Emma Tinnert • Detta var min debut som illustratör

Utgiven av Opal förlag, 2014
ISBN: 978-91-7299-642-7

Utgiven i Sverige, Finland, Ryssland, Kina och snart även i Norge.

Illustration: Emma Tinnert

ÖLANDS ORKIDÉER

Henrik Karlsson & Emma Tinnert
Votum förlag

Öland är ett av Sveriges främsta orkidélandskap. Av de ca 55 arter och underarter som finns i Sverige finns cirka 35 på Öland.

Boken berättar om de olika miljöer orkidéer växer i och varför de finns just där. På Öland växer orkidéer i så vitt skilda miljöer som alvarmark, strand­ängar, ädellövskog, tallskog och i många olika typer av kärr. Alla miljöerna har olika förutsättningar och därmed trivs olika orkidéer i olika miljöer.

Ölands och Sveriges samtliga orkidéer är fridlysta och många av dem starkt hotade då många populationer gått tillbaka avsevärt. Hoten kan bestå av att livsmiljöer förändras på ett sätt som påverkar orkidéerna negativt, att de grävs upp för att planteras i trädgårdar eller att de plockas. Genom att öka kunskapen om orkidéer hos en bredare publik än bara de redan hängivna, ökar våra möjligheter att bevara dessa fantastiska växter i vår natur och därmed få njuta av dem under lång tid framöver.

Orkidéerna presenteras med text och stämningsfulla fotografier av Henrik Karlsson samt detaljrika illustrationer av Emma Tinnert. Boken skall kunna användas för artbestämning och trycks i ett behändigt format så att den lätt kan följa med sin läsare ut i Ölands natur.


Text och fotografi: Henrik Karlsson • hknaturfoto.se

Illustrationer: Emma Tinnert

Utgiven i samarbete med
Votum förlag, 2020
ISBN: 978-91-8843-556-9

Utgiven i Sverige. Översatt till engelska och tyska.

Illustration: Emma Tinnert

ORKIDÉER PÅ GOTLAND

Henrik Karlsson & Emma Tinnert
Votum förlag

Gotland är Sveriges främsta orkidélandskap. Av Sveriges cirka 55 arter och underarter av orkidéer kan man hitta hela 40 arter och underarter på Gotland i så vitt skilda miljöer som alvarmark, strandängar, ädellövskog och i många olika typer av kärr.

I boken Orkidéer på Gotland presenteras de olika orkidéerna tillsammans med information om växternas ekologi, de olika arternas blomningstider för Gotland och om flera spännande samspel med organismer i naturen. Även hotet mot de fridlysta orkidéerna tas upp. Eftersom det är en art per uppslag och boken trycks i ett behändigt format är Gotlands orkidéer en perfekt bok att ta med ut i naturen.

Texten är skriven av Henrik Karlsson och kompletteras med hans stämningsfulla fotografier och Emma Tinnerts detaljrika illustrationer. Tillsammans skapar text, fotografi och illustration en helhet som presenterar Gotlands orkidéer på ett informativt och tilltalande sätt. På så vis passar boken såväl den intresserade turisten som den Gotlandsbosatta botanikern.


Text och fotografi: Henrik Karlsson • hknaturfoto.se

Illustrationer: Emma Tinnert

Votum förlag, 2021
ISBN: 978-91-8902-133-4